ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/10/2021 ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 11/10/2021.