Μεταδιδάκτορες ερευνητές

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

e-mail

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Αθανασιάδης

Βασίλειος

vaathanasiadis@uth.gr

Ενόργανης Αναλυτικής Χημείας/Κυτταρικών καλλιεργειών

Μπάτρα

Γεωργία

gbatra@uth.gr

Ενόργανης Αναλυτικής Χημείας/Κυτταρικών καλλιεργειών

Παππάς

Βασίλειος

vpap@uth.gr

Ενόργανης Αναλυτικής Χημείας/Κυτταρικών καλλιεργειών