Μήνυμα Προέδρου Τμήματος

Αγαπητοί φοιτητές,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Τμήμα καλύπτει ένα πολύ σύγχρονο και ελκυστικό επιστημονικό πεδίο με πολλές διεξόδους επαγγελματικής αποκατάστασης, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον Δημόσιο τομέα. Μέσα από ένα 5ετές πρόγραμμα σπουδών με ποικίλα μαθήματα υποδομής, μαθήματα κορμού και μαθήματος εμβάθυνσης, οι φοιτητές του Τμήματος εκπαιδεύονται σε:

(α) θέματα βασικής Γεωπονικής Επιστήμης που αφορούν στην πρωτογενή αγροτική παραγωγή και οικονομία, βασικών γνώσεων γεωτεχνικών επιστημών και επιστημών της ζωής και ειδικότερα της επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου, στα πλαίσια της κατανόησης και της ολιστικής θεώρησης της αλυσίδας διατροφής «από τον αγρό στο πιάτο»,

(β) θέματα τεχνολογίας, ποιοτικού ελέγχου, ανάλυσης τροφίμων, εκτίμησης της διατροφικής αξίας των τροφίμων και διασύνδεσης της διατροφής με την υγεία,  σχεδιασμού, έρευνας και ανάπτυξης τροφίμων και προϊόντων διατροφής που καλύπτουν τις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες, μέσα από επεξεργασίες και διαδικασίες που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα, την ασφάλεια των τροφίμων και τη βιώσιμη παραγωγή τους.

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής βρίσκεται στην Καρδίτσα σε αυτόνομο κτίριο που διαθέτει 4 αίθουσες διδασκαλίας και 10 οργανωμένα εργαστήρια για τη διενέργεια τόσο του εκπαιδευτικού, όσο και του ερευνητικού έργου του Τμήματος, που είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Καθηγητές του Τμήματος έχουν λάβει επαλειμμένα εθνικές ή διεθνείς διακρίσεις για το ερευνητικό τους έργο και για την συνεισφορά τους στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής. Το Τμήμα παρά τον σχετικά μικρό αριθμό μόνιμου προσωπικού που διαθέτει, είναι αυτοδύναμο και παρουσιάζει έντονη εξωστρέφεια και συνεργασίες με άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα, ερευνητικούς ή άλλους δημόσιους φορείς και εταιρίες ή βιομηχανίες τροφίμων.

Η ενημερωμένη ιστοσελίδα του Τμήματος παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών, τους κανονισμούς σπουδών, το προσωπικό και τις δραστηριότητές του, καθώς και συνεχή ροή ανακοινώσεων προς τους φοιτητές και τα μέλη του Τμήματος. Ταυτόχρονα, το προσωπικό του Τμήματος είναι στη διάθεση των φοιτητών για δια ζώσης επικοινωνία και επίλυση κάθε προβλήματος.

Με τις θερμότερες ευχές μου για καλές σπουδές και μια γόνιμη ακαδημαϊκή πορεία,

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Δρ. Ιωάννης Γιαβάσης

Αναπληρωτής Καθηγητής