Αναβάλλετε το μάθημα της Τετάρτης 14/12/2022 17:00-20:00  και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20/12/2022 16:00-19:00.