Αναβάλλετε το μάθημα Υγιεινή και ασφάλεια και εκτίμηση επικινδυνότητας τροφίμων την Παρασκευή 16/12/2022 12:00-15:00  λόγω εκπαιδευτικής εκδρομής σε άλλο μάθημα και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.