Ανακοίνωση για το μάθημα Ενόργανη Ανάλυση για το εργαστηριακό τμήμα Ε3 της Τετάρτης