Το μάθημα Υγιεινή και ασφάλεια και εκτίμηση επικινδυνότητας τροφίμων της Παρασκευής 16/12/2022 12:00-15:00 που αναβλήθηκε λόγω εκπαιδευτικής εκδρομής σε άλλο μάθημα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 10/01/2023 15:00-16:00.