Εκδήλωση Ενημέρωσης Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με link