Εργαστηριακοί χώροι και εξοπλισμός

Στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής υπάρχουν εργαστηριακές υποδομές κατάλληλες να υποστηρίξουν επιστημονική έρευνα στα πεδία της επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων (ζωικής και φυτικής προέλευσης), ποιότητας τροφίμων και ενόργανης αναλυτικής χημείας, οργανοληπτικού ελέγχου, μελέτη φυσικών εκχυλισμάτων καθώς και αξιοποίηση παραπροϊόντων των γεωργικών βιομηχανιών.

Ενόργανη και αναλυτική χημεία

Κυτταρικές καλλιέργειες

Μικροβιολογία και βιοτεχνολογία τροφίμων

Επεξεργασία και ανάλυση γάλακτος

Χημεία τροφίμων

Χώρος ημιβιομηχανικής κλίμακας

Οινολογία

Σιτηρά

Οργανοληπτικός έλεγχος τροφίμων