Ακολουθούν οι οδηγίες- πληροφορίες σχετικά με την Έναρξη της Πρακτικής σας Άσκησης. Θα βρείτε συνημμένη τη Σύμβασή σας  στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ.  Σε πολλούς δεν ανοίγει από το κινητό αλλά σε υπολογιστή.
 
Χρειάζεται να κάνετε τα εξής:
1.Εκτυπώνετε 4 φορές τη Σύμβασή σας σε Α4 διπλής όψης:
Πρέπει να φαίνονται καθαρά τα λογότυπα του Πανεπιστημίου και το ΕΣΠΑ  στο επάνω μέρος της σελίδας, όπως και πάνω δεξιά η μαύρη μπάρα με ένα νούμερο-κωδικό. Δεν έχει σημασία αν η εκτύπωση είναι ασπρόμαυρη ή έγχρωμη. Μην χρησιμοποιήσετε διορθωτικό (μπλάνκο).

  • Να υπογραφεί και να έχει σφραγίδα από το φορέα σας (στο κενό, που γράφει: ‘ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Φορέα Υποδοχής’)
  • Να υπογραφεί από εσάς (στο κενό πάνω από το ονοματεπώνυμό σας)
  • Να πάτε ή να στείλετε τα χυδρομικώς στη γραμματεία του τμήματός σας όπως έχετε 4 φορές εκτυπωμένη τη Σύμβασή σας και υπογεγραμμένη με 2 υπογραφές (μία από εσάς και μία υπογραφή και σφραγίδα από το φορέα σας) έως και Δευτέρ 15 Απριλιου 2024. 

Πάτε/στέλνετε τα ΠΡΟΤΟΤΥΠΑ, όχι φωτοτυπίες, όχι ηλεκτρονική αποστολή.
 

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να επικοινωνείτε στο email: praktiki.food@uth.gr και για τηλεφωνικά στο 24310-47058.