Προπτυχιακή διπλωματική εργασία

Κάθε φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Προπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΠΔΕ) με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ). Για να αναλάβει ΠΔΕ ένας φοιτητής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών. Επιπρόσθετα, ο Eπιβλέπων της ΠΔΕ, δύναται να ζητήσει πριν την έναρξή της, να έχει προηγηθεί η επιτυχής εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων που θεωρεί ως απαραίτητα για την κατανόηση του θέματος και την επιτυχή εκπόνηση της ΠΔΕ.


Όλες οι πληροφορίες για την εκπόνηση της Προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΠΔΕ) βρίσκονται στον σχετικό Β20.4-ΝΕΟΣ Κανονισμός Εκπόνησης ΠΔΕ-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

Θέματα προπτυχιακών διπλωματικών εργασιών 2022-2023

Παρακάτω, παρουσιάζονται  τα θέματα των προσφερόμενων διπλωματικών εργασιών, όπως έχουν δηλωθεί από τα υπεύθυνα μέλη ΔΕΠ. Ο κάθε φοιτητής που ενδιαφέρεται για την ανάληψη θέματος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο καθηγητή, εφόσον έχει ολοκληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών. • Διεθνές εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
 • Ανταγωνιστικότητα αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
 • Αξιοποίηση υπολειμμάτων επεξεργασίας κόκκων καφέ: Παραγωγή εκχυλισμάτων εμπλουτισμένων σε βιοδραστικές ουσίες
 • Υποβοηθούμενη με υπερήχους υδατική εκχύλιση πολυφαινολικών ουσιών από απόβλητα επεξεργασίας πορτοκαλιών (φλοιούς)
 •  Σχεδιασμός και χαρακτηρισμός νέων γαλακτοσιδασών με υπολογιστικές μεθόδους για εφαρμογές στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Προσδιορισμός νέων γαλακτοσιδασών από εξτρεμόφιλα (ακραιόφιλα) για εφαρμογές στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής
 • Προσδιορισμός νέων άλφα-2 μακροσφαιρινών (αναστολείς πρωτεασών) σε Βακτήρια και Αρχαία
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: Εφαρμογές της Βιοπληροφορικής στην Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: Ανάπτυξη νέων ενζύμων στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Βιβλιογραφική Ανασκόπηση: Πρωτεολυτικά ένζυμα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων
 • Ανάπτυξη ενεργούς συσκευασίας τροφίμων με την ενσωμάτωση βιοδραστικών συστατικών σε βιοαποικοδομήσιμα υλικά
 • Σχεδιασμός και αριστοποίηση διεργασιών ξήρανσης με εκνέφωση
 • Μελέτη του φαινομένου της διακένωσης σε φιλέτα ιχθυηρών
 • Μελέτη ανάλυσης δεδομένων της ψυκτικής αλυσίδας τροφίμων
 • Βιβλιογραφικό θέμα διπλωματικής εργασίας με θέμα προτεινόμενο από τους φοιτητές στα πεδία επεξεργασία και συντήρηση τροφίμων
 • Η επίδραση λιπών και ελαίων στα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αρτοσκευάσματος τύπου κέικ και μπισκότου (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Η επίδραση διαφόρων κατηγοριών αυγού στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αρτοσκευάσματος τύπου κέικ και μπισκότου (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Η επίδραση φυτικών ινών και πρωτεϊνών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αρτοσκευάσματος τύπου κέικ και μπισκότου (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Η επίδραση φυτικών ινών και πρωτεϊνών στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αρτοσκευάσματος τύπου πίτσας και πεινιρλι (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Η επίδραση φυτικών ινών και πρωτεϊνών στα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά αρτοσκευάσματος τύπου πίττας (σπανακόπιτα, τυρόπιττα) (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Η επίδραση συστατικών στα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά ζυμαρικών με άλευρα οσπρίων (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Η επίδραση συστατικών στα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά μαρμέλαδας χωρίς ζάχαρη (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Η επίδραση συστατικών στα ποιοτικά και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά πραλίνας χωρίς ζάχαρη (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Προϊόντα της Θεσσαλίας: Καταγραφή, Παραγωγή και χαρακτηριστικά (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε μονάδα παρασκευής σοκολάτας (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σε μονάδα παρασκευής μειγμάτων πρόσθετων τροφίμων (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Πρόσφατες εξελίξεις και μελλοντική προοπτική στα λειτουργικά προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (προβιοτικοί μικροοργανισμοί, πρεβιοτικές ίνες, ενθυλάκωση ενεργών βιοσυστατικών κλπ.) (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ)
 • Εκπίκρανση χυμού πορτοκαλιών