ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Σε κάθε φοιτητή ανατίθεται ένας μέλος ΔΕΠ ως ακαδημαϊκός σύμβουλος. Ο ακαδημαϊκός σύμβουλος επιβλέπει την πρόοδο του φοιτητή και τον συμβουλεύει σχετικά με τις αποφάσεις του όσον αφορά τις σπουδές του. Ο κάθε φοιτητής με δική του πρωτοβουλία μπορεί να κανονίσει συναντήσεις με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο που του έχει ανατεθεί ώστε να συζητήσει για θέματα τα οποία τον απασχολούν κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Κάθε φοιτητής του Τμήματος μπορεί να βρει τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο που του έχει ανατεθεί στα αρχεία που ακολουθούν.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2019-2020

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2020-2021

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2021-2022

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2022-2023

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ: ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 2023-2024