Μελισσοκομία

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ, ο/η φοιτητής/τρια, σε επίπεδο γνώσεων, θα μπορεί κατανοεί τη δομή και λειτουργία του μελισσιού, να απαριθμεί τις φυλές των μελισσών, να αναγνωρίζει και να περιγράφει στοιχεία ανατομίας και μορφολογία της μέλισσας, να περιγράφει και να ερμηνεύει τη συμπεριφορά και το βιολογικό κύκλο αυτού του εντόμου. Επιπλέον θα είναι σε θέση να περιγράφει την κοινωνία της μέλισσας και να κατανοεί τη δομή της φωλιάς της, όπως επίσης να περιγράφει τις μεθόδους γενετικής βελτίωσης που μπορούν να εφαρμοστούν. Ακόμα θα μπορεί να αναγνωρίζει και να περιγράφει τις γενικές αρχές εκτροφής μελισσών, να αναγνωρίζει τα σημαντικά μελισσοκομικά φυτά και τον απαραίτητο μελισσοκομικό εξοπλισμό. Τέλος, θα μπορεί να αναγνωρίζει τα προϊόντα της μέλισσας, να διακρίνει τη σημασία τους, να μπορεί να περιγράφει βασικές ιδιότητες που έχουν και να τα επιλέγει στην καθημερινότητά του.
Σε επίπεδο ικανοτήτων, ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να σχεδιάζει και να εφαρμόζει τους απαραίτητους και βασικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς, όπως επίσης και το πρόγραμμα παραγωγής βασιλισσών. Ακόμα θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τεχνικές για την παραγωγή και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων όπως γύρη, βασιλικός πολτός, δηλητήριο και πρόπολη. Θα μπορεί να οργανώνει θεραπευτικές προσεγγίσεις, να ελέγχει για τις κύριες ασθένειες της μέλισσας και να εφαρμόζει προληπτικά μέτρα περιορισμού των νοσημάτων των μελισσών.
Σε επίπεδο στάσεων, ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να υπερασπίζεται τη σημασία της μελισσοκομίας για το περιβάλλον και την κτηνοτροφία, να εκτιμά την επικονιαστική συνεισφορά της μέλισσας και να ενθαρρύνει για τη διαφύλαξη και προστασία του εντόμου αυτού. Επίσης θα μπορεί να ενθαρρύνει για την αξιοποίηση σημαντικών μελισσοκομικών φυτών ενώ τέλος να προστατεύει τη μέλισσα από τους αλόγιστους ψεκασμούς και να υποστηρίζει τη προστασία της εκτιμώντας την σημαντική της προσφορά.