Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι, με την ολοκλήρωση της Πρακτικής στους Άσκησης, θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία έως και τις 22/9/2022: τις δύο (2) Βεβαιώσεις Πραγματοποίησης Π.Α. (δύο για να επιστρέψουμε στο τέλος ένα αντίτυπο για το αρχείο τους), το έγγραφο Αξιολόγησης από τον Φορέα και τα 2 έντυπα Ε3.5 του ΕΡΓΑΝΗ
(της «έναρξης» + της «διακοπής» αντίστοιχα ) καθώς και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τρεις (3) φόρμες στο pa.uth.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ για όλα τα παραπάνω είναι η Πέμπτη 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022.

Αναλυτικά δείτε το συνημμένο pdf με τις οδηγίες.