Έναρξη Πρακτικής Άσκησης τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο – ΤΕΤΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

  • Έναρξη μαθημάτων στις 23/10/2023 και για ακαδημαϊκούς υποτρόφους (επισημασμένα με bold)
  • Για έναρξη όλων των υπόλοιπων μαθημάτων για εντεταλμένους διδασκαλίας θα βγει νέα ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1)Διαχείριση και Αξιοποίηση Αγροτικών Υποπροϊόντων και Αποβλήτων 2)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3)ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ