Αναβολή Θεωρίας και Φροντιστηρίου του μαθήματος “Εισαγωγή στην Γεωπονία και Αγροτοδιατροφή” Α εξαμήνου στις 15 Νοεμβρίου 2022, ώρα 13-16 και 16 Νοεμβρίου 2022, ώρα 15-17 αντίστοιχα.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί με νέα ανάρτηση στο eclass.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα (Ioannidis, John P.A. 2022. “September 2022 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V4, doi: 10.17632/btchxktzyw.4) αξιολογείται η συνεισφορά επιστημόνων στην επιστημονική έρευνα χρησιμοποιώντας κριτήρια που έχουν να κάνουν με τον αριθμό και τα citations των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων. Βάσει του δείκτη c (Composite citation index) διαβαθμίζεται η έρευνα σε όλες τις επιστημονικές περιοχές, και τελικά αναγνωρίζεται το ανώτερο 2% της επιδραστικότητας των επιστημόνων σε παγκόσμια κλίμακα. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, κ.κ. Ιωάννης Γιαβάσης και Δημήτρης Μακρής συγκαταλέγονται στο ανώτερο 2% για το έτος 2021.

>> Η διάκριση των δύο καθηγητών του Τμήματος δημοσιεύθηκε και στον τοπικό Τύπο: Δημοσίευση ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής συμμετείχε στην THESSALYEXPO 22 (Καπναποθήκες Καρδίτσας) από Παρασκευή 7/10 έως Κυριακή 9/10/2022 παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του Τμήματος καθώς και το προϊόν BIT-Eat το οποίο αναπτύχθηκε από τη φοιτητική ομάδα του Τμήματος και απέσπασε το 3ο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2022

>> ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ