Το μάθημα “Τροφιμογενή Νοσήματα” που παρακολουθούν οι φοιτητές του προγράμματος εξομοίωσης δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/3/2022, λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Οι φοιτητές θα προσέλθουν κανονικά στις 9/3/2022.