Λειτουργικά Τρόφιμα (ΜΕ-Ε06)

Λειτουργικά τρόφιμα και συμβατικά/παραδοσιακά τρόφιμα. Αναγκαιότητα για την  ανάπτυξης λειτουργικών τροφίμων. Μελέτες ασφάλειας, βιοδιαθεσιμότητας και βιοδραστικότητας. Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας και νομοθεσία. Μελέτη δομικών χαρακτηριστικών και βιολογικής δραστικότητας των λειτουργικών συστατικών των τροφίμων. Φυτοχημικά, φυτοστερόλες, φυτικές ίνες, καροτενοειδή, τοκοφερόλες.  Υπερτροφές (superfoods), βιταμίνες, βιοενεργά πεπτίδια. Λίπη και έλαια: Ιδιότητες και ο ρόλος τους στην υγεία. Προβιοτικά, πρεβιοτικά συστατικά και συμβιωτικά τρόφιμα. Μέταλλα και Ιχνοστοιχεία. Νεοφανή Τρόφιμα (novel foods). Τροφοφάρμακα. Λειτουργικά τρόφιμα και Νανοτεχνολογία (Νανοτρόφιμα). Καταναλωτές και λειτουργικά τρόφιμα. Λειτουργικά τρόφιμα στην ελληνική αγορά. Μελέτες περιπτώσεων (case studies).