Ζωικοί εχθροί αποθηκευμένων τροφίμων (έντομα-ακάρεα-τρωκτικά) (ΓΠ-Ε05)

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην διαχείριση των ζωικών εχθρών των αποθηκευμένων τροφίμων, με έμφαση στους εντομολογικούς εχθρούς αλλά και σε άλλους επιβλαβείς οργανισμούς, όπως τα ακάρεα και τα τρωκτικά. Μορφολογία, βιολογία και ηθολογία των κυριότερων ζωικών εχθρών που προσβάλλουν τα τρόφιμα κατά την αποθήκευση τους. Τρόποι παρακολούθησης της παρουσίας των ζωικών εχθρών στους χώρους αποθήκευσης, μέθοδοι αντιμετώπισης και διαχείρισης στα αποθηκευμένα τρόφιμα, με έμφαση στις χημικές, φυσικές, μηχανικές και βιολογικές μεθόδους. Σημασία των παραπάνω ζωικών εχθρών στην μετάδοση παθογόνων μικροοργανισμών (μύκητες, βακτήρια, ιοί κα.) που μπορούν να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα χαρακτηριστικά των αποθηκευμένων τροφίμων και υποβάθμιση της αξίας τους, προκαλώντας σημαντικούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία. Αναγνώριση των κυριοτέρων εντόμων καθώς και των άλλων συναφών ζωικών εχθρών, με βάση τα κύρια μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.