Το μάθημα της «Βιοτεχνολογίας Τροφίμων’ (θεωρία) δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 25/4/2024, καθώς την ίδια ώρα έχει προγραμματιστεί απαραίτητη αναπλήρωση του μαθήματος «Μελισσοκομία».

Εφόσον χρειαστεί θα αναπληρωθεί στην τελευταία  εβδομάδα αναπληρώσεων.

Επόμενη διάλεξη του μαθήματος την Πέμπτη 16/5.

Αναβάλλεται το μάθημα “Συντήρηση Τροφίμων ” σήμερα Τρίτη 23-4-2024.

Συνημμένο κείμενο

Έναρξη Πρακτικής Άσκησης τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο – ΤΕΤΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

  • Έναρξη μαθημάτων στις 23/10/2023 και για ακαδημαϊκούς υποτρόφους (επισημασμένα με bold)
  • Για έναρξη όλων των υπόλοιπων μαθημάτων για εντεταλμένους διδασκαλίας θα βγει νέα ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1)Διαχείριση και Αξιοποίηση Αγροτικών Υποπροϊόντων και Αποβλήτων 2)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3)ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ