Αναβολή Θεωρίας και Φροντιστηρίου του μαθήματος “Εισαγωγή στην Γεωπονία και Αγροτοδιατροφή” Α εξαμήνου στις 15 Νοεμβρίου 2022, ώρα 13-16 και 16 Νοεμβρίου 2022, ώρα 15-17 αντίστοιχα.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί με νέα ανάρτηση στο eclass.

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη έρευνα (Ioannidis, John P.A. 2022. “September 2022 data-update for “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators””, Mendeley Data, V4, doi: 10.17632/btchxktzyw.4) αξιολογείται η συνεισφορά επιστημόνων στην επιστημονική έρευνα χρησιμοποιώντας κριτήρια που έχουν να κάνουν με τον αριθμό και τα citations των επιστημονικών τους δημοσιεύσεων. Βάσει του δείκτη c (Composite citation index) διαβαθμίζεται η έρευνα σε όλες τις επιστημονικές περιοχές, και τελικά αναγνωρίζεται το ανώτερο 2% της επιδραστικότητας των επιστημόνων σε παγκόσμια κλίμακα. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, κ.κ. Ιωάννης Γιαβάσης και Δημήτρης Μακρής συγκαταλέγονται στο ανώτερο 2% για το έτος 2021.

>> Η διάκριση των δύο καθηγητών του Τμήματος δημοσιεύθηκε και στον τοπικό Τύπο: Δημοσίευση ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής συμμετείχε στην THESSALYEXPO 22 (Καπναποθήκες Καρδίτσας) από Παρασκευή 7/10 έως Κυριακή 9/10/2022 παρουσιάζοντας τις δραστηριότητες του Τμήματος καθώς και το προϊόν BIT-Eat το οποίο αναπτύχθηκε από τη φοιτητική ομάδα του Τμήματος και απέσπασε το 3ο βραβείο στον Εθνικό Διαγωνισμό ECOTROPHELIA 2022

>> ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία και μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε το προϊόν ΒΙΤ-ΕΑΤ στο περίπτερο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από μέλη της φοιτητικής ομάδας ECOTROPHELIA 2022, τον καθηγητή Θεοφάνη Γεωργόπουλο και τον Πρόεδρο του Τμήματος, καθ. Κωνσταντίνο Πολύμερο.

Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, 10 Ιουνίου 2022, 11.30-17.00

Β. Γρίβα 11-13, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ


Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή διοργανώθηκε την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022, από το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής η επιστημονική ημερίδα με τίτλο “Τοπικές και Διεθνείς Αντιδράσεις στην Παγκόσμια Διατροφική Κρίση”.


Οι πρόσφατες προκλήσεις όπως η πανδημία, τα περιβαλλοντικά ζητήματα και πολύ περισσότερο η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, έχουν προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση προκαλώντας ταυτόχρονα σοβαρά προβλήματα στη διεθνή αγορά των αγροτικών προϊόντων. Καθώς η Ρωσία και η Ουκρανία συνιστούν κύριες παραγωγικές χώρες σιτηρών, καλαμποκιού, ελαιούχων σπόρων, όπως επίσης λιπασμάτων και ενεργειακών πόρων, τα προβλήματα τόσο στην παραγωγή όσο και στο διεθνές εμπόριο αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω επιδείνωση. Η διεθνής αυτή κρίση, έχει άμεσες και δυσμενείς επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός λόγω της αύξησης των τιμών σε επίπεδο καταναλωτή και αφετέρου στην αύξηση του κόστους παραγωγής των βασικών αγροτικών προϊόντων και κατ’ επέκταση των τροφίμων. Η άμβλυνση των δυσμενών αυτών επιπτώσεων διαφαίνεται ότι, θα μπορούσε να καταστεί εφικτή τόσο με τη χάραξη κατάλληλων εθνικών πολιτικών όσο και με την επίτευξη μιας εποικοδομητικής και αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας.


Στο πλαίσιο αυτό το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα τις τοπικές και διεθνείς αντιδράσεις στην παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ανάλυση των επιμέρους ζητημάτων της κρίσης αυτής, η διεξαγωγή ενός γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου, καθώς και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που ενδεχομένως θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση στρατηγικών αντίδρασης της εφοδιαστικής αλυσίδας των τροφίμων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Διοργανωτής: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ημέρα διεξαγωγής: 10 Ιουνίου 2022, 11.00-17.00, Καρδίτσα

Χώρος διεξαγωγής: Β. Γρίβα 11-13, 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ, Τμήμα Δασολογίας Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, Αμφιθέατρο, Κτίριο Γ’

Πρόεδρος ημερίδας: Καθηγητής Κωνσταντίνος Πολύμερος, Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (polikos@uth.gr)

Workshop Chair: Καθηγητής Δημήτρης Ψαλτόπουλος, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


♦ Η ημερίδα απευθύνεται σε όλους τους παραγωγικούς φορείς του αγροδιατροφικού τομέα (αγρότες, γεωπόνους, σύμβουλους επιστήμονες τροφίμων και διατροφής, φορείς αγροτικών συνεταιρισμών, φορείς του δημοσίου, εταιρείες τροφίμων) αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα

♦ Στους συμμετέχοντες θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης

Το μάθημα “Τροφιμογενή Νοσήματα” που παρακολουθούν οι φοιτητές του προγράμματος εξομοίωσης δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2/3/2022, λόγω απουσίας του διδάσκοντα. Οι φοιτητές θα προσέλθουν κανονικά στις 9/3/2022.