Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους, διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 14 εβδομάδες διδασκαλίας, ακολουθούμενες από την διάρκειας 3 εβδομάδων εξεταστική περίοδο. Επίσης, υπάρχει επαναληπτική εξεταστική περίοδος και για τα δύο εξάμηνα. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διδασκαλίας και των εξεταστικών περιόδων κάθε ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της Συγκλήτου, εξειδικεύονται δε με απόφαση της Συνέλευσης για καλύτερη διαχείριση του ακαδημαϊκού χρόνου με βάση τις ειδικότερες ανάγκες του Τμήματος.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το πανεπιστημιακό έτος 2023-24 είναι ως παρακάτω:

Χειμερινά εξάμηνα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Τρίτη  17/10/2023

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Παρασκευή  02/02/2024

Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 05/02/2024

Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 23/02/2024

Εαρινά εξάμηνα

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 26/02/2024

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 14/06/2024

Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 12/06/2024

Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 05/07/2024

Επαναληπτικές εξετάσεις

Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 02/09/2024

Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 20/09/2024

Ορκωμοσίες

Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2023

Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2024 και δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2024

Αργίες

Παρασκευή  17-11-2023 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

Σάββατο 06-01-2024 (Εορτή των Θεοφανίων)

Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς: Από Παρασκευή 22-12-2023 έως και Παρασκευή 05-01-2024

Τρίτη 30-01-2024 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)

Δευτέρα 18-03-2024 (Καθαρά Δευτέρα)

Δευτέρα 25-03-2024 (Εθνική Επέτειος)

Διακοπές Πάσχα: Από Μ. Δευτέρα 29-04-2024 έως και Παρασκευή 10-05-2024

Δευτέρα 24-06-2024 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)

Τοπικές εορτές
Δευτέρα 04-12-2023 (Εορτή Αγίου Σεραφείμ, Πολιούχου Καρδίτσας)