Ακαδημαϊκό ημερολόγιο

Κάθε ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου ημερολογιακού έτους, διαρθρώνεται σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, το χειμερινό και εαρινό. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει 14 εβδομάδες διδασκαλίας, ακολουθούμενες από την διάρκειας 3 εβδομάδων εξεταστική περίοδο. Επίσης, υπάρχει επαναληπτική εξεταστική περίοδος και για τα δύο εξάμηνα. Οι ακριβείς ημερομηνίες έναρξης και λήξης της διδασκαλίας και των εξεταστικών περιόδων κάθε ακαδημαϊκού έτους καθορίζονται κάθε χρόνο με απόφαση της Συγκλήτου, εξειδικεύονται δε με απόφαση της Συνέλευσης για καλύτερη διαχείριση του ακαδημαϊκού χρόνου με βάση τις ειδικότερες ανάγκες του Τμήματος.

Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το πανεπιστημιακό έτος 2022-23 είναι ως παρακάτω:

Χειμερινά εξάμηνα

Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Δευτέρα 26/09/2022

Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: Πέμπτη 13/01/2023

Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 23/01/2023

Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 10/02/2023

Εαρινά εξάμηνα

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Δευτέρα 13/02/2023

Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: Παρασκευή 02/06/2023

Έναρξη εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 12/06/2023

Λήξη εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 30/06/2023

Επαναληπτικές εξετάσεις

Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: Δευτέρα 04/09/2023

Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: Παρασκευή 22/09/2023

Ορκωμοσίες

Πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου 2022

Τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Μαρτίου 2023 και δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου 2023

Αργίες

Παρασκευή 28-10-2022 (Εθνική Επέτειος)

Πέμπτη 17-11-2022 (Επέτειος Πολυτεχνείου)

Παρασκευή 06-01-2023 (Εορτή των Θεοφανίων)

Δευτέρα 30-01-2023 (Εορτή Τριών Ιεραρχών)

Διακοπές Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς: Από Παρασκευή 23-12-2022 έως και Παρασκευή 06-01-2023

Δευτέρα 27-02-2023 (Καθαρά Δευτέρα)

Σάββατο 25-03-2023 (Εθνική Επέτειος)

Δευτέρα 01-05-2023 (Πρωτομαγιά)

Δευτέρα 05-06-2023 (Εορτή Αγίου Πνεύματος)

Διακοπές Πάσχα: Από Μ. Δευτέρα 10-04-2023 έως και Παρασκευή 21-04-2023

Τοπικές εορτές
Κυριακή 04-12-2022 (Εορτή Αγίου Σεραφείμ, Πολιούχου Καρδίτσας)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023