Ανατομία και Φυσιολογία Φυτού

Το μάθημα έχει σκοπό να εισαγάγει τις βασικές γνώσεις Ανατομίας και Φυσιολογίας των Φυτών στους φοιτητές του ιδρύματος. Η μελέτη της Ανατομίας και Φυσιολογίας ανωτέρων φυτών αποτελεί θεμελιώδη γνώση και απαραίτητη προϋπόθεση για την μελέτη οργανισμών σε άλλους επιστημονικούς τομείς, όπως η Γενετική, η Κυτταρολογία, η Βιοτεχνολογία κ.α. Συγκεκριμένα  το μάθημα χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα περιγράφεται το φυτικό κύτταρο και οι βασικές του λειτουργίες, στην δεύτερη οι φυτικοί ιστοί και στο τρίτο δίνεται έμφαση στα φυτικά όργανα των ανωτέρων φυτών. Ταυτόχρονα κατά την διάρκεια του μαθήματος δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές με την χρήση των οπτικών μικροσκοπίων θα κατανοούν και θα αναγνωρίζουν μορφολογικά και ανατομικά χαρακτηριστικά των ανωτέρων φυτών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει την δομή και λειτουργία των ανωτέρων φυτών.
  • Αναγνωρίζει μακροσκοπικά και μικροσκοπικά τους μορφολογικούς χαρακτήρες των ανώτερων φυτών
  • Αναγωρίζει μικροσκοπικά τα μορφολογικά, λειτουργικά και φυσικά χαρακτηριστικά των φυτικών ιστών
  • Αξιοποιεί  τις γνώσεις της Ανατομία και Φυσιολογίας  σε άλλα γνωστικά αντικείμενα της Γεωπονίας.