Πρόγραμμα ερχόμενης εξεταστικής περιόδου

Η εξεταστική των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 θα γίνει στο διάστημα

από 23/01/2023 έως 10/02/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Α.Ε. 2022-2023