theodorosgoulas@uth.gr

24410 64782

Ώρες υποδοχής φοιτητών:

Δευτέρα     14:00-16:00

Τρίτη, Τετάρτη    12:00-15:00
google-scholarorcid.logo.iconscopusresearch-gatepng

Θεόδωρος Γούλας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Δομική και Λειτουργική Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα


Δομική και λειτουργική βιοχημεία των αλληλεπιδράσεων ξενιστή-μικροβίων
Μικροβιακές κυτταρικές μηχανές στην βιοτεχνολογία λειτουργικών τροφίμων
Γενετική μηχανική ενζύμων για βιοτεχνολογικές εφαρμογές

Σύντομο Βιογραφικό


Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε μικρόβια, κοινούς κατοίκους του γαστρεντερικού σωλήνα (Bifidobacterium bifidum και Escherichia coli), της στοματική κοιλότητα (Porphyromonas gingivalis και Tannerella forsythia) ή ευκαιριακά παθογόνα (Bacteroides fragilis και Bacillus anthracis) τα οποία σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη υγεία. Όλα αυτά τα μικρόβια χρησιμοποιούν μια πληθώρα μηχανισμών για να εισέλθουν και να εγκατασταθούν στο ανθρώπινο σώμα, να ξεφύγουν από το σύστημα άμυνας του ξενιστή, να τροποποιήσουν το περιβάλλον προς όφελός τους και να εξαγάγουν υλικά για ανάπτυξη και διάδοση. Χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό δομικών (κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ και κρυο-ηλεκτρονικής μικροσκοπίας) βιοχημικών, μικροβιολογικών και μοριακών προσεγγίσεων, πολλοί πρωτεϊνικοί μηχανισμοί αναλύθηκαν σε μελέτες πολλαπλών προοπτικών που επιτρέπουν την αποκάλυψη της λειτουργίας τους και απόδοσης του βιολογικού τους ρόλου. Η δουλειά μου επικεντρώθηκε κυρίως σε μεταλλοπεπτιδάσες (π.χ. fragilysin) και σε διαφορετικούς τύπους αναστολέων πεπτιδάσης (π.χ. α2-macroglobulin και serpins), αλλά και σε άλλους παράγοντες μολυσματικότητας ή τροποποιητικά ένζυμα (π.χ. arginine deiminase και galactosidases) μικροβιακής ή ανθρώπινης προέλευσης. Μέρος της ερευνητικής μου δραστηριότητας επικεντρώθηκε επίσης σε πρωτεΐνες που είναι ενσωματωμένες στις κυτταρικές μεμβράνες, τόσο α-ελικοειδείς δέσμες όσο και β-βαρελιού, συμπεριλαμβανομένης μιας πεπτιδάσης από Ε. coli και μιας άγνωστης πρωτεΐνης από το Helicobacter pylori. Ταυτόχρονα, ένα μέρος της ερευνητικής μου δραστηριότητας είχε τεχνολογικό αντίκτυπο που είναι εμφανές από 3 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας και σήμερα χρησιμοποιούνται από μια βιοτεχνολογική εταιρεία για την παραγωγή λειτουργικών συστατικών. Μερικές άλλες οδήγησαν στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εργαλείων, όπως μια σειρά φορέων για την υπερέκφραση και τον καθαρισμό πρωτεϊνών (pCri System) και μιας νέας πεπτιδάσης ως εναλλακτικής της θρυψίνης για πρωτεϊμικές αναλύσεις (Lysarginase).

Eκτενές Βιογραφικό Σημείωμα

Μαθήματα


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

  • Structure, function and latency regulation of a bacterial enterotoxin potentially derived from a mammalian adamalysin/ADAM xenolog.Goulas T, Arolas JL, and Gomis-Rüth FX. Proc Natl Acad Sci USA 108: 1856-1861 (2011)
  • Lysarginase mirrors trypsin for protein C-terminal and methylation-site identification. Huesgen PF, Lange PF, Rogers L, Kleifeld O, Goulas T, Gomis-Rüth FX and Overall C. Nat Methods 12: 55-58; (2015)
  • Structural and functional insights into Escherichia coli alpha-2 macroglobulin endopeptidase snap-trap inhibition. Garcia-Ferrer I, Arêde P, Gómez-Blanco J, Luque D, Duquerroy S, Castón JR, **Goulas T and Gomis-Rüth FX. Proc Natl Acad Sci USA, 112: 8291-8295; (2015)(highlighted by the Spanish Biophysical Society as one of four Papers of the Month by SBE Members in July; Biofísica Magazine, issue #2, May-August 2015; selected by the Spanish Society of Biochemistry and Molecular Biology as The Article of the Month, January 2016)
  • Structure and mechanism of a bacterial host-protein citrullinating virulence factor, Porphyromonas gingivalis peptidylarginine deiminase. Goulas T, Mizgalska D, Garcia-Ferrer I, Kantyka T, Guevara T, Szmigielski B, Sroka A, Millán C, Usón I, Veillard F, Potempa B, Mydel P, Solà M, Potempa J & Gomis-Rüth FX. Sci Rep 5: 11969 (2015)
  • Multiple architectures and mechanisms of latency in metallopeptidase zymogens. Arolas J, ***Goulas T, Cuppari A and Gomis-Rüth FX. Chem Review 118: 5581-5597 (2018)
*Corresponding author
**Co-corresponding author
***Shared first authorship