Δεν θα πραγματοποιηθεί η Θεωρία και το Φροντιστήριο του μαθήματος “Εισαγωγη στην Γεωπονια και Αγροδιατροφή” Α εξαμήνου στις 6 Δεκεμβριου 2022, ωρα 13-16 και 7 Δεκεμβριου 2022, ωρα 15-17 αντίστοιχα.
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα ανακοινωθεί με νέα ανάρτηση στο eclass.