Ανακοινώνεται ότι όσοι φοιτητές δεν κατάφεραν να συμμετέχουν μέχρι τώρα στις εξετάσεις Σεπτεμβρίου-Οκτωμβρίου 2023 εγκαίρως, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων στη Θεσσαλία, μπορούν, σε συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα του μαθήματος να εξεταστούν ατομικά έως και την Πέμπτη 12/10 σε ώρα και ημέρα που θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα. Παρακαλούνται οι διδάσκοντες να διευκολύνουν τους φοιτητές που προέρχονται από περιοχές που έχουν πληγεί ή είχαν αδυναμία πρόσβασης στην Καρδίτσα τις μέρες που προηγήθηκαν, εφόσον λάβουν σχετικό αίτημα από τους φοιτητές, σύμφωνα και με τις σχετικές αποφάσεις της διοίκησης του ΠΘ.