Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών εργασιών

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αναπτύξουν δεξιότητες στη συγγραφή και την παροσυσίαση επιστημονικών εργασιών. Οι φοιτητές θα εκπαιδευθούν μέσα από τις διαλέξεις στην αξιοποίηση και χρήση εργαλείων αναζήτησης επιστημονικών συγγραμάτων σε διεθνείς βάσεις δεδομένων (scopus, sciencedirect, research gate κ.α) και την ορθή ερμηνεία αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται σε επιστημινικά συγγράματα και δημοσιεύσεις. Θα εκπαιδευθούν στη σωστή παραπομπή εργασιών ενώ θα ενημερωθούν σχετικά με τους κανόνες περί λογοκλοπής. Επίσης, θα διδαχθούν εργαλεία του OFFICE για τη συγγραφή εργασιών (word, excel) και την παρουσίαση εργασιών (powerpoint)