Νέες τάσεις στην επιστήμη τροφίμων και διατροφής (Σεμινάριο)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους σπουδαστές με τις νέες τάσεις στην επιστήμη των τροφίμων και της διατροφής. Παρέχεται εκπαίδευση στις εισαγωγικές έννοιες (νέο προϊόν, είδη νέων, νεοφανή και λειτουργικά τρόφιμα, καινοτομία), στις τάσεις της βιομηχανίας τροφίμων αλλά και της επιστήμης της διατροφής (π.χ. σύγχρονες διατροφικές απόψεις), στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και λήψη αποφάσεων για αυτά και στην έρευνα αγοράς. Φυσικά, το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει το σπουδαστή ικανό να κατανοεί και τις έννοιες και τις αρχές της επιστημονικής και επαγγελματικής ηθικής και να εφαρμόζει τις ιδιαίτερες δεοντολογικές διαστάσεις που υπεισέρχονται στην παραγωγή αλλά και προώθηση των τροφίμων με σεβασμό πάντα στις διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών.
Το μάθημα υλοποιείται σε τρεις κύκλους σεμιναρίων κατά την οποία οι φοιτητές δημιουργούν 5μελείς ομάδες και αναλαμβάνουν ένα project στα πεδία: (α) Καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων, (β) Εναλλακτικές πηγές πρωτεινών, (γ) Ανάπτυξη προϊόντων στα πλαίσια της εξατομικευμένης διατροφής