Εισαγωγή στην Γεωπονία και στην Αγροδιατροφή

Το μάθημα αποτελεί βασικό εισαγωγικό μάθημα στις αρχές και στις έννοιες της Γεωπονικής Επιστήμης. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με τη Γεωργία και τη γεωργική παραγωγή, την ιστορική εξέλιξή της αλλά και τις προοπτικές της τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Έμφαση δίνεται στα γενικά χαρακτηριστικά και στα διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας. Παράλληλα, θα γίνει αναφορά στη μεταποίηση ως δευτερογενή τομέα της αγροτικής παραγωγής και την επίδραση της γεωργικής παραγωγής στο οικοσύστημα και την αειφορική ανάπτυξη. Επίσης, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι κλάδοι της γεωπονικής επιστήμης, ο ρόλος του γεωπόνου και η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας στη γεωργία. Τελος θα γίνει αναφορά στην Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως αυτή επηρεάζει την ελληνική αγροτική παραγωγή και την οικονομία της χώρας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοεί τις βασικές αρχές αλλά και τις νεώτερες εξελίξεις στην Γεωπονία και την αγροτική παραγωγή γενικότερα.
  • Να έχει κριτική άποψη για πρακτικές εφαρμογές της Γεωπονίας τόσο στην καθημερινή ζωή όσο και σε τομείς της σύγχρονης επιστήμης.
  • Να αποκτήσει κριτική σκέψη και αντίληψη για τα προβλήματα και τις παθογένειες της ελληνικής γεωργίας.
  • Να κατανοήσει τον ρόλο του Γεωπόνου στη σύγχρονη Γεωργία. Και στην Αγροδιατροφη
  • Να αντιλαμβάνεται το ρόλο και τη θέση της χώρας αναφορικά με την Κοινή Αγρτική Παραγωγή.
  • Να αποκτήσει δεξιότητες σε νέους τρόπους επικοινωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων/σύγχρονες πηγές πληροφόρησης
  • Να: περιγράφει τη δομή και τα συστατικά των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων

Να κατανοεί τη σπουδαιότητα της διαχείρισης των αγροδιατροφικών εφοδιαστικών αλυσίδων