Εισαγωγή στην Πληροφορική

Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς στη χρήση υπολογιστών που είναι η βάση για μια ορθολογική προσέγγιση στην επιστήμη της πληροφορικής και ειδικότερα στην εκμάθηση του λειτουργικού συστήματος WINDOWS. Ο αμέσως επόμενος στόχος είναι εκμάθηση σε βάθος των προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου (π.χ. Microsoft Word), επεξεργασίας λογιστικών φύλλων (π.χ. Microsoft Excel) και δημιουργίας παρουσιάσεων (π.χ. Microsoft PowerPoint).
Τέλος, το μάθημα στοχεύει στο να εφοδιάσει τους σπουδαστές με τις απαραίτητες γνώσεις για την χρήση του Διαδικτύου (Internet) κατά την διάρκεια των σπουδών τους και για την μετέπειτα εφαρμογή του στο χώρο της εργασίας που απαιτεί στελέχη με όλο και περισσότερες γνώσεις στον τομέα της πληροφορικής, για αύξηση της παραγωγικότητας.
Οι σπουδαστές με το πέρας του μαθήματος θα:
1. Γνωρίζουν την χρήση των κυρίων εξαρτημάτων (τα μέρη του Η/Υ), και την αλληλεπίδραση τους στο σύνολο του υπολογιστικού συστήματος.
2. Να χρησιμοποιούν με ευχέρεια Η/Υ όσον αφορά το λειτουργικό όσο και στη δημιουργία κειμένων όσο και στους υπολογισμούς-στατιστική και τέλος στην παρουσίαση εργασιών και μελετών.
3. Τα προγράμματα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
4. Το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (Ε-mail).
5. Την κατασκευή Ιστοσελίδων Web στο χώρο εργασίας.