Συντήρηση τροφίμων

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν βασικές γνώσεις στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων που αφορούν στη συντήρηση τροφίμων. Θα διδαχθούν τις αρχές συντήρησης τροφίμων τις οποίες θα μπορούν να συσχετίζουν με βασικές ποιοτικές και φυσικοχημικές παραμέτρους των τροφίμων. Θα διδαχθούν τις βασικές αλλά και καινοτόμες τεχνικές συντήρησης τροφίμων. Επίσης, θα αποκτήσουν τις γνώσεις για την επιλογή κατάλληλων υλικών και τεχνικών συσκευασίας για την επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των τροφίμων. Τέλος θα αποκτήσουν τις γνώσεις και τα εργαλεία για τον προσδιορισμό της διάρκειας ζωής τροφίμων (ευαλλοίωτα και μακράς διάρκειας ζωής) στην εφοδιαστική αλυσίδα καθώς και την πρόρρρηση της εναπομένουσας διάρκειας ζωής σε διαφορετικά στάδια της ψυκτικής αλυσίδας. Θα διδαχθούν σε δύο διαλέξεις τη χρήση excel (α) για την αποτίμηση της καταστροφής μικροοργανισμών και ενζύμων τροφίμων σε θερμικές διεργασίες και (β) την αξιοποίηση μαθηματικών μοντέλων πρόρρησης εναπομένουσας διάρκειας ζωής ευαλλοίωτων τροφίμων σε διαφορετικά στάδια της ψυκτικής αλυσίδας.