Υδρόβια Ζωική Παραγωγή-Υδατοκαλλιέργεια (ΓΠ-405)

Εκτροφή των υδρόβιων οργανισµών. Κατασκευές υδατοκαλλιεργητικών εγκαταστάσεων στα ανοικτά, ηµίκλειστα και κλειστά υδάτινα οικοσυστήµατα. Εντατική εκτροφή ευρύαλων ειδών ιχθύων. Ιχθυογεννητικοί σταθµοί. Αναπαραγωγή ιχθύων κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες. Καλλιέργεια φυτοπλαγκτονικών και εκτροφή ζωοπλαγκτονικών οργανισµών. Προπάχυνση ιχθυδίων. Εκτροφή ιχθυδίων µέχρι το εµπορεύσιµο µέγεθος, σε χερσαίες και πλωτές εγκαταστάσεις. Νέα υποψήφια για εκτροφή είδη. Εκτροφή δεκαπόδων καρκινοειδών κεφαλοπόδων και θαλάσσιων γαστερόποδων.