Σας ενημερώνουμε ότι στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο, το οποίο ξεκίνησε στις 4/3/2024, θα  πραγματοποιηθούν όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών, συμπεριλαμβανομένης και του μαθήματος της Μελισσοκομίας.

Όσα μαθήματα δεν έχουν ξεκινήσει ήδη, θα ξεκινήσουν αύριο Πέμπτη 21-3-2024,  εκτός από το μάθημα της Μελισσοκομίας που θα ξεκινήσει το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου (ή νωρίτερα), για το οποίο θα υπάρξει νέα ενημέρωση. Για να συμπληρωθούν οι απαραίτητες (39 κατ΄ελάχιστον) ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, θα γίνουν όπου χρειάζεται συμπληρωματικά μαθήματα από τους διδάσκοντες στο διάστημα που μένει μέχρι το τέλους του εξαμήνου.

Υπενθυμίζεται, ότι όσοι φοιτητές επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν περισσότερα μαθήματα επιλογής από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό (έως και όλα τα μαθήματα επιλογής κάθε εξαμήνου), αλλά στην τελική βαθμολογία του πτυχίου θα λαμβάνεται υπόψιν μόνο ο βαθμός των ελάχιστων απαιτούμενων μαθημάτων επιλογής (επιλέγοντας το μάθημα επιλογής με τη μεγαλύτερη βαθμολογία), ενώ τα επιπλέον μαθήματα επιλογής που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς θα αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος, χωρίς να συμμετέχουν στον υπολογισμό του τελικού βαθμού πτυχίου.

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 (μέχρι ώρα 14:00 ακριβώς)

.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 2782/15.03.2024(ΑΔΑ: 6ΩΨΚ46ΝΚΠΔ-ΣΡΖ) Προκήρυξη Επιλογής Υποτρόφων χωρίς Διαγωνισμό για τη Χορήγηση ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ για Προπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα  από τα Έσοδα του Κληροδοτήματος «ΚΛΕΑΡΧΟΥ ΤΣΟΥΡΙΔΗ», ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2022-2023.

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι παρατείνεται η δήλωση των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2023-2024 από 19-3-2024 έως 24-3-2024.

Δεν θα δοθεί άλλη παράταση

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα (Αυτό που άλλαξε είναι η ώρα διδασκαλίας του μαθήματος Εμπορία (marketing) τροφίμων 9-12 και ώρα διδασκαλίας του εργαστηρίου Βιοτεχνολογία Τροφίμων 12-18— ημερα Δευτερα 6ο εξαμηνο)

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, την οποία και αποστέλλουν με email (g-food@uth.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.

Η θεωρία και οι Ασκήσεις Πράξης του Μαθήματος ‘ Εισαγωγή στη Διατροφή του Ανθρώπου  για τις ημερομηνίες: Τρίτη 19.3.24 και Τρίτη 26.3.24

θα πραγματοποιηθούν τις ώρες 11.00 -16.00, (αντί 9.00-14.00), στην αίθουσα Α1.

Ο Διδάσκων,
Δρ. Παναγιώτης Βαραγιάννης

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα