Διατροφή στα στάδια ζωής του ανθρώπου

Στόχος του μαθήματος είναι η αναγνώριση των ειδικών διαιτητικών απαιτήσεων σε θρεπτικά συστατικά και οι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο τις απαιτήσεις αυτές, όσο και τη διαιτητική συμπεριφορά στα διάφορα στάδια της ζωής. Στα πλαίσια αυτά, το μάθημα καλύπτει τις απαιτήσεις κατά: την περίοδο πριν τη σύλληψη, την εγκυμοσύνη, το θηλασμό, τη βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία, ειδικές καταστάσεις κατά τη νεανική και μεσήλικη φάση της ενήλικης ζωής και την τρίτη ηλικία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  1. Γνωρίζει τις αλλαγές που συντελούνται στον άνθρωπο στα διάφορα στάδια της ζωής.
  2. Γνωρίζει πως προσαρμόζονται οι ανάγκες σε θρεπτικά συστατικά ανάλογα με το στάδιο της ζωής.
  3. Κατανοεί τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή και λήψη τροφής.
  4. Αντιλαμβάνεται την επίδραση τόσο των σωματικών όσο και των ψυχολογικών αλλαγών που συντελούνται στα στάδια της ζωής.
  5. Γνωρίζει τα κύρια ζητήματα υγείας που σχετίζονται με τη διατροφή και επηρεάζουν τα άτομα από τη σύλληψη έως και την τρίτη ηλικία.

Συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μία εργασία.