Όλοι/ες οι φοιτητές/τριες που έχετε γίνει δεκτοί για θέσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης του ακαδ. έτους 2023-2024, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό, και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής υπ’ αριθμό 32/22-01-2024 (Επισυναπτόμενο), μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά Εγγραφή και Καρτέλα Πρακτικής στις ακόλουθες ημερομηνίες.
Εγγραφή από 6/3/2024 ώρα 8.00 έως 8/3/2024 ώρα 23.00 . Όσοι ήδη έχετε κάνει Έγγραφή μπορείτε να ανεβάσετε την ανανέωση της ασφαλιστικής σας ικανότητας. Όσοι δεν έχετε κάνει, μπορείτε να συμπληρώσετε ηλεκτρονικά την Εγγραφή σας.
Καρτέλα Πρακτικής από 8/3/2024 ώρα 23.30 έως 13/3/2024 ώρα 23.00 Στην Καρτέλα Πρακτικής συμπληρώνετε τα στοιχεία του φορέα και όποια άλλα στοιχεία σας ζητάει. Τον κωδικό που πήρατε από τον φορέα τον συμπληρώνετε στο πεδίο ‘κωδικός Γκρουπ’. Έναν άλλο κωδικό που ζητάει δεν τον συμπληρώνετε, το αφήνετε κενό. Όσοι ήταν να κάνετε άλλη περίοδο πρακτική και έχετε συμπληρώσει ήδη την Καρτέλα Πρακτικής, θα πρέπει να αλλάξετε την περίοδο που αναγράφεται στην καρτέλα πρακτική σας και να περάσετε ημερομηνίες ίδιες με αυτές που θα πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκησης.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση με έναρξη είτε Μάιο (8 Μαΐου) είτε Ιούνιο (1 Ιουνίου). Θα το δηλώσετε στην Καρτέλα Πρακτικής στις ημερομηνίες που θα επιλέξετε.

Οι Φόρμα Εγγραφής και η Καρτέλα Πρακτικής θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ, σε συνέχεια τνω πεδίων του Δελτιού Πρακτική που ήδη έχετε δημιουργήσει στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.