Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών/τριών ακ. έτους 2023-2024.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες ακαδ. έτους 2023-2024, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για χορήγηση δωρεάν σίτισης, από Τρίτη  3 Οκτωβρίου 2023 έως Δευτέρα   16 Οκτωβρίου 2023.

Προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση της εγγραφής στις Γραμματείες των Τμημάτων και η απόκτηση των κωδικών του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Οι Πρωτοετείς Φοιτητές που δεν έχουν παραλάβει ακόμα την Ακαδημαϊκή Ταυτότητα θα πρέπει να επισυνάψουν στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας την “Προεπισκόπηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας” την οποία θα βρουν στον ιστότοπο της Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (academicid.minedu.gov.gr) όταν ολοκληρώσουν εκεί την αίτησή τους.

Επισημαίνεται ότι, όταν στην προεπισκόπηση της ταυτότητας δεν βλέπουν και τις δύο όψεις σημαίνει ότι δεν έχει γίνει η ταυτοποίηση από τη Γραμματεία του Τμήματος και θα πρέπει να περιμένουν τις επόμενες ημέρες να γίνει η ταυτοποίηση ώστε να μπορέσουν να αναρτήσουν και τις δύο όψεις της ακαδημαϊκής  ταυτότητας.

Για υποβολή αίτησης σίτισης (μόνο) πατήστε τον σύνδεσμο: https://merimna.uth.gr

Επισημαίνουμε ότι θα υποβάλετε αίτηση για σίτιση (μόνο)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης από ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός δικτύου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Από τη Διεύθυνση της Φοιτητικής Μέριμνας