Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα  του έργου με  τίτλο “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας”.

Ενστάσεις υποβάλλονται εντός 5 ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024.