Υπάρχει ζήτηση για μια θέση εργασίας στην Μυτιλήνη σε Εργαστήριο Μικροβιολογικής Ανάλυσης Τροφίμων. Η θέση είναι για μόνιμη απασχόληση, αλλά θα γίνουν δεκτές και αιτήσεις για Πρακτική Άσκηση εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνέχισης της εργασίας μετά την λήξη της πρακτικής άσκησης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κ. Ιωάννη Γιαβάση.