Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί κανονικά την Τετάρτη μεταξύ 15:00-18:00 η θεωρία και 18:00-20:00 το εργαστήριο όπου θα παρθούν παρουσίες. Επίσης, θα γίνει αναπλήρωση των μαθημάτων της θεωρίας την Πέμπτη μεταξύ 9:00-11:00 το πρωί.