ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1)Διαχείριση και Αξιοποίηση Αγροτικών Υποπροϊόντων και Αποβλήτων 2)ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 3)ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ