Νέα περίοδος Εγγραφής & Καρτέλας Πρακτικής – Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής

Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
Μετά τη χθεσινή διαδικτυακή ενημέρωση, θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για την Πρακτική Άσκηση. Μπορείτε να κάνετε Εγγραφή από 23/2/2024 ώρα 10.00 έως 24/2/2024 ώρα 21.00, όσοι έχετε γίνει δεκτοί για τη συμμετοχή σας στην πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που έχουν αναρτηθεί και δεν την έχετε υποβάλλει μέχρι τώρα. Καρτέλα Πρακτικής μπορεί να γίνει από 24/2/2024 ώρα 21.30 έως 26/2/2024 ώρα 11.00 για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση τον Απρίλιο.
Για έναρξη πρακτικής άσκησης μετά τον Απρίλιο θα βγει άλλη ανακοίνωση.

Οι  «Εγγραφές» και οι  «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr  Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

Δείτε και το link: http://pa.uth.gr/2024/02/23/%ce%bd%ce%ad%ce%b1-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%ce%bf%ce%b4%ce%bf%cf%82-%ce%b5%ce%b3%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae%cf%82-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%b1%cf%82-%cf%80%cf%81%ce%b1%ce%ba%cf%84-2/