Αγαπητοί/ές φοιτητές/τριες,
Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων ο Πίνακας των επιτυχόντων για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024 για το Β κύκλο, μέσω του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (ΤΕΤΔ) υπ” αριθμο 217/26.03.2024 παραμένει ως έχει.
Το πρακτικό των αποτελεσμάτων θα το βρείτε παρακάτω.
Για όλους τους/τις φοιτητές/τριες του ΤΕΤΔ που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες, και Ά και Β κύκλου, η υποβολής της «Εγγραφής» και της «Καρτέλας Πρακτικής Άσκησης» γίνεται ηλεκτρονικά και μπορεί να γίνει από την Τετάρτη 10/4/2024 και ώρα 16.00 έως Τρίτη 7/5/2024 και ώρα 11.00. (Η Εγγραφή είναι τα στοιχεία των φοιτητών τα οποία πληκτρολογείτε οι ίδιοι και τα δικαιολογητικά τα οποία ανεβάζετε. Η καρτέλα Πρακτικής είναι οι πληροφορίες για τον φορέα και ο κωδικός που οι φοιτητές πήρατε από το φορέα τον συμπληρώνετε στο πεδίο ‘κωδικός γκρουπ’). Η περίοδος την οποία μπορείτε να ξεκινήσετε την πρακτική σας είναι 1 Ιουνίου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να τηρηθούν οι ημερομηνίες γιατί μετά την λήξη τους δεν θα μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία.
Οι φοιτητές/τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και τις ανακοινώσεις για την πρακτική άσκηση στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

http://pa.uth.gr/2024/04/10/%ce%b2-%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%bf%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%bc%ce%ae%ce%bc%ce%b1-4/