Γενικά

Το τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 2018 και εντάσσεται στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το Τμήμα έγινε ακαδημαϊκά αυτόνομο το 2021 στο οποίο υπηρετούν 10 μέλη ΔΕΠ, σε όλες τις βαθμίδες ακαδημαϊκής ιεραρχίας. Στο Τμήμα είναι εγγεγραμένοι 180 προπτυχιακοί φοιτητές και έξι (6) υποψήφιοι διδάκτορες, είναι ένα Τμήμα 5ετούς φοίτησης με ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει αφενός το γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας παραγωγής, επεξεργασίας και συντήρησης, ποιοτικού ελέγχου, σχεδιασμού και βελτίωσης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, αφετέρου το αντικείμενο της διατροφής του ανθρώπου, της ανάπτυξης βιολειτουργικών τροφίμων και της επίδρασης της διατροφής στην ανθρώπινη υγεία.

Το Τμήμα διαθέτει οργανωμένα εργαστήρια με σύγχρονες υποδομές, τα οποία προσφέρουν σημαντική τεχνική-εργαστηριακή εκπαίδευση στους φοιτητές και συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα, τόσο ελληνικά όσο και ευρωπαϊκά, καθώς και σε αυτοχρηματοδούμενα ερευνητικά έργα σε συνεργασία με τη βιομηχανία τροφίμων, παράγοντας σημαντικά αποτελέσματα βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να απασχοληθούν στη Βιομηχανία Τροφίμων, στην παραγωγή, τον ποιοτικό (χημικό-μικροβιολογικό) έλεγχο και την τήρηση συστημάτων και προτύπων ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών, σε εργαστήρια ανάλυσης τροφίμων-ποτών, σε εταιρίες συμβούλων επιχειρήσεων τροφίμων, σε εταιρίες εμπορίας τροφίμων και α’ υλών τροφίμων, καθώς και σε θέσεις Επιστημόνων Τροφίμων στο Δημόσιο Τομέα (ΕΦΕΤ, Νομαρχίες, ΕΛΟΓΑΚ, κλπ).