Αύριο 7/3/2023, στις 12.00 θα γίνει στο εργαστήριο Επεξεργασίας Τροφίμων στο ισόγειο, ενημέρωση για το υπόλοιπόμενο δεύτερο δίμηνο για πρακτική άσκηση στο ΤΕΤΔ. Η ενημέρωση αφορά αποκλειστικά όσους φοιτητές (του 8ου εξαμήνου) έχουν ήδη πραγματοποιήσει ένα δίμηνο το καλοκαίρι του 2022 και πρέπει να πραγματοποιήσουν το δεύτερο το καλοκαίρι του 2023.
Ιωάννης Γιοβανούδης