ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023: ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ – ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ