Η εταιρία Damavand (https://www.damavand.gr/en/) ενδιαφέρεται να απασχολήσει φοιτητές για πρακτική άσκηση κατά το εαρινό εξάμηνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ιωάννη Γιαβάση.