Εργαστήριο Χημικών και Μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων, νερού, εδάφους, φύλλων κ.α ενδιαφέρεται για φοιτητές του τμήματος που θέλουν να κάνουν πρακτική άσκηση.

 
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
Χημικές & Μικροβιολογικές Αναλύσεις
Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

14Ο χλμ Θεσσαλονίκης Πολυγύρου, Θέρμη, Τ.Κ. 57001
Τηλ.: 2310-465600
e-mail:  customer.service@modernanalytics.gr
URL : modernanalytics.gr