Ανακοινώνεται ότι το Τμήμα μας διαθέτει ενημερωτική σελίδα στο Linkedin, στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/company/department-of-food-science-and-nutrition/?viewAsMember=true ,

την οποία μπορούν να παρακολουθούν οι φοιτητές (μετά από εγγραφή στο Linkedin), αφενός για να ενημερώνονται για δράσεις και νέα του Τμήματος, αφετέρου για να διατηρηθεί η επαγγελματική επαφή του Τμήματος με τους (μελλοντικούς) αποφοίτους όπου και αν εργάζονται στο μέλλον.