Η ευρωπαϊκή διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης Greenscent, προσκαλεί μεμονωμένους φοιτητές ή ομάδες φοιτητών να συμμετέχουν στην κατάθεση προτάσεων εφαρμοσμένης καινοτομίας για τη βιώσιμη αγροτική παραγωγή και αγροτοδιατροφική αλυσίδα, τη μείωση σπατάλης τροφίμων, την παραγωγή υγιεινών τροφίμων και την υιοθέτηση υγεινών διατροφικών συνηθειών. Η διαδικασία συμμετοχής περιγράφεται στη σελίδα “Farm to Fork” και το συνημμένο αρχείο. Για περισσότερες πληροφορίες και τυχόν καθοδήγηση-συντονισμό ομάδων φοιτητών μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Ιωάννη Γιαβάση στο igiavasis@uth.gr .